Zásady ochrany osobných údajov

Sme spoločnosť :

TYRCHEM, spol. s r.o.
Vysoká 39
919 34 Biely Kostol
Slovenská republika

IČO: 36 251 933
IČ DPH: SK2020167732
Zapísaný v OR SR okresný súd Trnava,
Oddiel Sro, Vložka číslo 13815/T

Prevádzkujeme blog a stránku s portfóliom na webových stránkach https://products-for.sk

Pri ponúkaní služieb a prevádzkovanie našich webových stránok spracuvávame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

I. Spracúvanie osobných údajov

A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ dopytujete naše produkty a služby, budeme pracovať s vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo

Z akého dôvodu?

Kontaktujeme vás cez ne pre ďalšiu dohodu ohľadom tovaru a služieb.

Na základe akého právneho dôvodu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – rokovania o zmluve, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na vašu žiadosť.

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvávať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, vaše dáta budeme spracúvávať najdlhšie 2 roky od našej poslednej komunikácie.

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše dáta zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré sa k dátam dostanú preto, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

  • Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., identifikačné číslo 35 834 498, so sídlom Pri letisku 5, 821 04 Bratislava
  • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu ( WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava Slovensko)
  • zaisťujúce marketingové služby. ( PROJECT-F s. r. o. Karpatské námestie 7770/10A 831 06 Bratislava – mestská časť Rača )

Osobné údaje spracúvávame iba na území Európskej únie.

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese v kontaktoch alebo zavolajte na tel. č.+421335501120

IV. Používanie súborov cookies

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

  • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
  • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
  • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

Používané súbory cookies:

Technický názovVydavateľÚčel a popis cookiesDoba trvania
ga*GoogleSlužba Google Analytics nastavuje tento súbor cookie na ukladanie a počítanie zobrazení stránky.1 rok 1 mesiac 4 dni
_gaGoogleSúbor _ga cookie, ktorý inštaluje služba Google Analytics, vypočítava údaje o návštevníkoch, reláciách a kampaniach a tiež sleduje používanie stránky pre analytickú správu. Súbor cookie ukladá informácie anonymne a na rozpoznanie jedinečných návštevníkov priraďuje náhodne vygenerované číslo.1 rok 1 mesiac 4 dni
cookieyes-consentcookieyes.comCookieYes nastavuje tento súbor cookie na zapamätanie si preferencií súhlasu používateľov, aby sa ich preferencie rešpektovali pri ďalších návštevách tejto stránky. Nezhromažďuje ani neukladá žiadne osobné údaje návštevníkov stránky.1 rok
wpEmojiSettingsSupportswww.products-for.skWordPress nastaví tento súbor cookie, keď používateľ interaguje s emotikonmi na webe WordPress. Pomáha určiť, či prehliadač používateľa dokáže správne zobraziť emotikony.relácia
YSCyoutube.comYoutube nastavuje tento súbor cookie na sledovanie zhliadnutí vložených videí na stránkach Youtube.relácia
VISITOR_INFO1_LIVEyoutube.comYouTube nastavuje tento súbor cookie na meranie šírky pásma a určuje, či používateľ získa nové alebo staré rozhranie prehrávača.6 mesiacov
VISITOR_PRIVACY_METADATAyoutube.comYouTube nastavuje tento súbor cookie tak, aby uložil stav súhlasu používateľa so súbormi cookie pre aktuálnu doménu.6 mesiacov
yt-remote-device-idyoutube.comYouTube nastavuje tento súbor cookie tak, aby uložil predvoľby videa používateľa pomocou vložených videí YouTube.nikdy
yt.innertube::nextIdyoutube.comYouTube nastavuje tento súbor cookie na registráciu jedinečného ID na ukladanie údajov o videách zo služby YouTube, ktoré používateľ videl.nikdy
yt-remote-connected-devicesyoutube.comYouTube nastavuje tento súbor cookie tak, aby uložil predvoľby videa používateľa pomocou vložených videí YouTube.nikdy
yt.innertube::requestsyoutube.comYouTube nastavuje tento súbor cookie na registráciu jedinečného ID na ukladanie údajov o videách zo služby YouTube, ktoré používateľ videl.nikdy

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké vaše osobné údaje spracúvávame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvávaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov av určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, www.dataprotection.gov.sk., alebo sa obrátiť na súd.

Tieto zásady sú účinné od 01.03.2024